Aricole Juridice

Aricole Juridice, servicii juridice, avocat online, casa de avocatura, avocat

VANZAREA DE AUTOVEHICULE. PROCEDURA SIMPLIFICATA LA FISC


Vechea procedură ce trebuia urmată la vanzarea unui autovehicul a fost simplificata, contractul de vânzare - cumpărare fiind ăînlocuit cu un alt tipizat denumit contract de înstrăinare - dobândire.
Conform normelor din Codul Fiscal, ” În cazul unui proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/înregistrării în România şi care înstrăinează/dobândeşte mijlocul de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, organul fiscal are obligaţia înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în [Registrul local de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării]".

Daca vânzatorul și cumpăratorul au domiciliul în România, cumpărătorul trebuie să prezinte autorităţilor fiscale locale contractul original de înstrăinare-dobândire, împreună cu patru copii certificate ale acestuia. (exemplarul original rămâne la cumpărător, un exemplar certificat (conform cu originalul) ramane la vânzător, un exemplar rămâne la organul fiscal local, un exemplar certificat, pe care se înscrie şi de către organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, se depune la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; un exemplar certificat se depune la organul fiscal local unde îşi are domiciliul fiscal persoana care cumpără maşina).
In poza atașată se regăsește modelul de contract de instrăinare/dobândire.

 

Continue reading
572 Hits
0 Comments