Pentru Autoritati Contractante


- Consultanta cu privire la aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice si p.p.p;
- Redactarea documentatiilor de atribuire;
- Redactarea anunturilor de atribuire, invitatiilor de participare/de intentie etc;
- Redactarea raspunsurilor la cererile de clarificari ale operatorilor interesati;
- Asistenta la sedintele de deschidere a ofertelor;
- Asistenta pentru verificarea eligibilitatii ofertantilor;
- Redactarea solicitarilor de clarificari ale ofertelordepuse si a cererilor de reofertare – atunci cand e cazul;
- Asistenta si reprezentare in fata CNSC si a instantelor de judecata daca exista plangeri si contestatii;
- Consultanta juridica referitoare la incheierea contractelor de achizitie/acordurilor-cadru si executarea acestora;
- Asistenta si reprezentare in litigiile aparute ca urmare a neexecutarii contractelor de achizitie