Pentru Operatori Economici


- Consultanta cu privire la aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice si p.p.p;
- Informarea cu privire la licitatiile publice aparute in SEAP si Jurnalul Oficial al UE;
- Consultanta cu privire la participarea la licitatiile electronice;
- Analizarea documentatiilor de atribuire, identificarea neconcordantelor intre acestea si legislatie;
- Redactarea de solicitari de clarificari;
- Redactarea de obiectiuni la contractele propuse de autoritatea contractanta in documentatia de atribuire;
- Formularea contestatiilor;
- Asistenta pentru pregatirea documentelor de calificare , asistenta pentru redactarea ofertelor tehnice;
- Asistenta si/sau reprezentare la sedintele de deschidere ale ofertelor;
- Redactarea contractelor de subcontractare, asistenta la negocierea incheierii acestora;
- Consultanta juridica referitoare la incheierea contractelor de achizitie/acordurilor-cadru si executarea acestora;
- Asistenta si reprezentare in litigiile aparute ca urmare a neexecutarii contractelor de achizitie.